Disclaimer en Privacy Policy

Please note: we also have a version in English.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Eigendom website

Deze website en de inhoud zijn het eigendom van King Foo.

Over King Foo

King Foo of voluit King Foo bvba is gevestigd op het volgende adres: King Foo bvba, Zavelheide 15, 2200 Herentals, België. Telefoon: +32 16 84 36 35, E-mail: info@king-foo.com, Ondernemingsnummer/BTW nummer: BE0822.738.261.

Beperking aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel als mogelijk te corrigeren. King Foo kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u als bezoeker van onze website onjuistheden zou vaststellen in de ter beschikking gesteld informatie, kan u ons steeds contacteren via bovenstaande weg om ons hiervan op de hoogte te brengen.

De website kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of uitgebreid worden. Er worden geen garanties voor de goede werking van de website gegeven en King Foo kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

King Foo kan op geen enkele manier en in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, ook niet als gevolg van links of doorverwijzingen, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan doorverwijzingen of hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. King Foo heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, grafische elementen, schetsen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan King Foo of aan derden. King Foo is een geregistreerd handelsmerk van King Foo bvba. Het PHP logo is Copyright de PHP Group. Elasticsearch, Kibana en logstash zijn handelsmerken van Elasticsearch BV. Apache en Apache Lucene zijn handelsmerken van de Apache Software Foundation. MongoDB is een handelsmerk van MongoDB Inc. MySQL is een handelsmerk van Oracle. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website en de inhoud beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Uw internetbrowser maakt het u mogelijk om het gebruik van cookies te verhinderen, zodat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd zou worden of laat u toe om de cookies na elke bezoek of elk gebruik van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiertoe de handleiding van uw internetbrowser.

Privacybeleid

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Desondanks is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer van King Foo. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot King Foo op bovenstaand adres of door een mail aan het eerder aangegeven e-mail adres. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Met een bewijs van identiteit (bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan bovenstaand adres gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

King Foo kan verder geaggregeerde of anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het IP-adres, browser type, voorkeurtaal, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit laat ons toe om onze website permanent te verbeteren voor de bezoekers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.